بیماری

بیماری اسکای در انگور

بیماری اسکای در انگور:

بیماری اسکای در انگور:

یکی از مهم ترین عوامل زوال  انگور در سراسر دنیا است.

این بیماري یکی از مخرب ترین بیماري هاي زوال انگور در اغلب مناطق کشت انگور می‌باشد.

همچنین اغلب درختچه هاي مسن انگور (۱۰ سال به بالا) را مورد حمله قرار می‌دهد.

بیماري اسکای انگور (بیماری تنه درختان مو) باعث کاهش طول عمر و افزایش هزینه تولید باغ انگور می‌شود.

این بیماری روی کیفیت و میزان محصولات تاثیر زیادی دارد.

بیماری اسکا یا زوال مو یکی از مخربترین بیماریهاي مولد

زوال انگور تقریبا در هر جائی که مو کشت می شود به شمار می آید.

علایم بیماري روي برگها به صورت لکه کلروتیک بین رگبرگها ظاهر می شود

که پس از مدتی نکروزه شده و حالت سوختگی بین رگبرگی ایجاد شده و حالت پوست ببري پیدا می کند.

https://www.emdadkeshavarz.com/wp-content/uploads/2021/03/1696-Image-3551-1-17-20161221.png

عامل بیماری اسکای انگور:

این بیماری که توسط قارچ ایجاد می‌شود. یک بیماري قارچی  پیچیده می٬‌باشد،

زیرا  فقط درنتیجه حمله یک قارچ ایجاد نمی شود.

بلکه عوامل و میکروارگانیسم هاي مختلفی همراه با هم باید فعالیت کنند تا این بیماری ایجاد شود.

مناطق و نحوه انتشار بیماری اسکای انگور:

بیماري اسکای از تاکستان هاي استان آذربایجان شرقی، اردبیل آذربایجان غربی، فارس، خراسان رضوي و خراسان شمالی گزارش شده است.

این بیماری بیشتر توسط زخم هایی که در فصل خواب و طی عملیات هرس ایجاد می‌شوند، منتقل می‌گردد.

اسپور یا عامل این بیماری ها از طریق زخم ها در شرایط مرطوب به درختان انگور سالم منتقل می‌شوند.

این اسپورها در شرایط بارندگی به راحتی منتقل می‌شوند، حتی ممکن است از طریق ابزار تکثیر هم منتقل شوند.

عامل بیماری می‌تواند در پایه، پاجوش و یا قلمه و یا قیچی هرس وجود داشته باشد. و منتقل شود.

مناطق:

در برخی مناطق در طول فصل زمستان و بهار احتمال آلودگی وجود دارد.

احتمال آلوده شده در این فصول به دلیل بالا بودن رطوبت هوا که باعث تولید تعداد بالای اسپور می‌شود

و خواب بودن درختان و ناتوانی در برابر عوامل بیماری زا احتمال بروز بیماری را بیشتر می‌کند.

هر آسیب دیگری شامل زخم های وارده در طول هرس، آسیب حشرات و کنه ها و شانکرهای ایجاد شده

به دلیل یخبندان در انتشار این بیماری تاثیر زیادی داشته باشد.

خاک هم به عنوان منبع آلودگی محسوب می‌شود.

علائم بیماری اسکای مو:

علائم ظاهري اسکا، شامل بافت مردگی بین رگبرگی،

خشکیدگی شاخه ها و لکه هاي کوچک روي میوه می‌باشد

که می تواند در تمام یا قسمتی از درخت ظاهر گردد.

این بیماری زمانی که قارچ ها در چوب، آوندهای چوبی ( حمل کننده آب)

و آوندهای آبکش (حمل کننده مواد قندی) نفوذ کنند ایجاد می گردد.

این بیماري به دو شکل، مشخصات و علائم حاد و مشخصات و مشخصات و علائم مزمن دیده می شود.

این بیماری به طور قابل ملاحظه اي عمر تاکستان ها را کوتاه می کنند.

۱- مشخصات وعلائم مزمن( سندروم مزمن)

شامل علائم روي برگ ها، حبه ها، خوشه ها، ریشه ها، جوانه ها و نیز علائم درون تنه و شاخه هاي اصلی می‌باشد.

علائم برگی

علائم اولیه برگی به صورت لکه هاي سبز روشن یا کلروتیک بین رگبرگ ها و یا

در طول حاشیه برگ ها به شکل مدور یا نامنظم ایجاد می‌شود.

این لکه ها به تدریج به هم پیوسته و نکروتیک ( سوخته) می شوند.

تنها رگبرگ اصلی به صورت نواري سبز رنگ و غیرآلوده باقی می ماند.

وقتی برگ رنگ آن از زرد به قهوه اي تغییر می کند،

برگ هاي بیمار شبیه نقش پوست ببري (Tiger stripe ) به خود می گیرند.

گاهی اوقات نکروتیک سطح برگ خشک شده و جدا می گردد.

بیماری اسکای انگور-Grapevine Esca Disease- بیماری اسکای مو- امداد کشاورز

علائم روي حبه ها و خوشه ها:

نقاط ریز به رنگ قهوه اي تیره، بنفش یا ارغوانی به تعداد کم یا زیاد روي پوست حبه ها ایجاد می شود.

که به آن خال سیاه گفته می شود. در حبه هاي داراي لکه هاي زیاد، پوست ترك می‌خورد و حتی شکاف بر می دارد.

این میوه ها، چروکیده و خشکیده شده و می‌ریزند..علائم روي میوه لزوما هر ساله به همراه علائم برگی ظاهر نمی شود.

علائم روي جوانه ها

در بهار به صورت تاخیرو یا ضعف رشد جوانه ها می تواند شروع گردد.

علائم درون تنه و شاخه هاي اصلی

پوسیدگی درون تنه و شاخه هاي اصلی امکان دارد، به شکل پوسیدگی سفید و پوسیدگی قهوه اي باشد

۱-پوسیدگی سفید:

روي گیاهان بالغ (بالاي هشت سال )علائم درونی شامل پوسیدگی سفید است.

که به تدریج چوب سخت را به توده اي نرم، شکننده و اسفنجی تبدیل می کند.

پوسیدگی بیشتر از زخم هاي بزرگ هرس شروع شده، تا بافت چوبی امتداد پیدا می‌کند.

امکان دارد پوسیدگی ها به هم بپیوندد و سبب ایجاد ترك در طول تنه شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *