در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

مونو آمونیوم فسفات زیگلر

این کود در بهبود رشد رویشی، یکنواختی شکوفه ها، افزایش مقاومت به سرما وافزایش تولید میوه بسیار موثر می باشد. فسفر موجود در این کود pH  مؤثر را درحد ۴/۵ نگه داشته و باعث افزایش جذب سایر عناصر می شود.