در حال نمایش 3 نتیجه

نمایش 9 24 36

کود فسفیت پتاسیم و مس

کود فسفیت پتاسیم و مس کود فسفیت پتاسیم+مس ، قارچ کش و باکتری کش سیستمیک حاوی فسفیت پتاسیم+ مس کلات

کود فسفیمکس مس یک لیتری

قارچ کش و باکتری کش سیستمیک حاوی فسفیت پتاسیم + کلات مس بوده که در کنترل بیماری هایی همچون شانکر باکتریایی ،گموز مرکبات ،وبرخی از بیماری هایی قارچی موثر می باشد.

کود فسفیت پتاسیم فسفیمکس مس

این قارچ کش و باکتری کش سیستمیک حاوی فسفیت پتاسیم + کلات مس بوده که در کنترل بیماری هایی همچون شانکر باکتریایی ،گموز مرکبات ،وبرخی از بیماری هایی قارچی موثر می باشد.