در حال نمایش 2 نتیجه

نمایش 9 24 36

کود سولفات روی پودری کنجاله ساز

100,000 تومان1,690,000 تومان
کمبود روی باعث کوتاهی قد گیاهان، ریزش و کلروز برگ های گیاهان و کاهش کیفیت میوه می شود. در درختان میوه مثل سیب و هلو بصورت کچلی و در سایر درختان می تواند به صورت جارویی شدن نمایان گردد.

کود سولفات روی گرانول کنجاله ساز

کمبود روی باعث کوتاهی قد گیاهان، ریزش و کلروز برگ های گیاهان و کاهش کیفیت میوه می شود. در درختان میوه مثل سیب و هلو به‌صورت کچلی و در سایر درختان می تواند به صورت جارویی شدن نمایان گردد. در پسته به طور آشکاری باعث کوچکتر و قرمزتر شدن و پوکی پسته ها میشود. همچنین کمبود آن باعث ریز برگی تاخیر در باز شدن برگها و گلها ریزش میوه سرخشکیدگی و محدودیت رشد می شود.