در حال نمایش 4 نتیجه

نمایش 9 24 36

مونو پتاسیم فسفات باواریا آلمان

نکته تغذیه ای : عنصر فسفر بیشتر درفتوسنتز، تنفس، ذخیره و انتقال انرژی، تقسیم سلولی، بزرگ‌شدن سلول در گیاه نقش دارد. عنصر پتاسیم در گیاه بیشتر در مقاومت گیاه به کم آبی ،افزایش مقاومت به بیماری‌ ،افزایش وزن خشک نقش دارد.

کود 18-18-18 زیگلر

کود 18-18-18 زیگلر کود 18-18-18 زیگلر ،یک کود متعادل NPK با فسفات بالا و فاقد سولفات است. این یک کود

مونو پتاسیم فسفات زیگلر المان

نکته تغذیه ای : عنصر فسفر بیشتر درفتوسنتز، تنفس، ذخیره و انتقال انرژی، تقسیم سلولی، بزرگ‌شدن سلول در گیاه نقش دارد. عنصر پتاسیم در گیاه بیشتر در مقاومت گیاه به کم آبی ،افزایش مقاومت به بیماری‌ ،افزایش وزن خشک نقش دارد.

مونو آمونیوم فسفات زیگلر

این کود در بهبود رشد رویشی، یکنواختی شکوفه ها، افزایش مقاومت به سرما وافزایش تولید میوه بسیار موثر می باشد. فسفر موجود در این کود pH  مؤثر را درحد ۴/۵ نگه داشته و باعث افزایش جذب سایر عناصر می شود.