در حال نمایش 2 نتیجه

نمایش 9 24 36

کود ریشه زا بیورادیکانت

کود ریشه زا بیورادیکانت 1 لیتر همچنین سنتز پروتئین های گیاهی را افزایش داده و از این طریق سبب افزایش مقاومت ریشه و گیاه در برابر تنشهای محیطی می شود.

کود باسیلار محرک رشد ریشه

توقف رشدگیاهان و عدم افزایش حجم ریشه در برخی از مراحل کشت و کار امری طبیعی است اما با مصرف باسیلار به سرعت به این توقف پایان دهید.