در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

کود اسید آمینه آمینوسورن نترامین

اسید آمینه ها واحد های سازنده پروتئین هستند و به طور کلی همان طورکه گفته شداسید آمینه ها در بسیاری از فرایند های زیستی دخالت دارند.