در حال نمایش 4 نتیجه

نمایش 9 24 36

کود فسفیمکس مس یک لیتری

899,000 تومان
قارچ کش و باکتری کش سیستمیک حاوی فسفیت پتاسیم + کلات مس بوده که در کنترل بیماری هایی همچون شانکر باکتریایی ،گموز مرکبات ،وبرخی از بیماری هایی قارچی موثر می باشد.

کود فسفیت پتاسیم فسفیمکس مس

این قارچ کش و باکتری کش سیستمیک حاوی فسفیت پتاسیم + کلات مس بوده که در کنترل بیماری هایی همچون شانکر باکتریایی ،گموز مرکبات ،وبرخی از بیماری هایی قارچی موثر می باشد.

بردوفیکس باغبان تاک

84,000 تومان425,000 تومان
بردوفیکس در سه نوبت برای مبارزه و پیشگیری بیماری های قارچی مورد استفاده قرار می گیرد.که این مراحل شامل برگ ریزان در پاییز ، زمستان قبل از بیدار شدن درختان ، بعد از تشکیل میوه

بردوفیکس

72,000 تومان
بردوفیکس در سه نوبت برای مبارزه و پیشگیری بیماری های قارچی مورد استفاده قرار می گیرد. که این مراحل شامل برگ ریزان در پاییز ، زمستان قبل از بیدار شدن درختان ، بعد از تشکیل میوه