در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

رکتیفایر جنوبگان تنظیم کننده پی اچ

رکتیفایر تنظیم کننده ph، مکان اختلاط دو یا سه سم یا کود را به کشاورز می دهدکه این موضوع باعث کاهش تعداد دفعات ،زمان و هزینه سمپاشی می شود.