در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

کود باسیلار محرک رشد ریشه

توقف رشدگیاهان و عدم افزایش حجم ریشه در برخی از مراحل کشت و کار امری طبیعی است اما با مصرف باسیلار به سرعت به این توقف پایان دهید.