در حال نمایش 2 نتیجه

نمایش 9 24 36

باکتری تیوباسیلوس گوگرد

65,000 تومان
کود زیستی سولفو بارور حاوی باکتری تیوباسیلوس فعال که با اکسایش (اکسیداسیون) گوگرد درخاک، باعث تولید اسیدسولفوریک می شود. کاهش PH خاک باعث جذب بهتر عناصر غذایی می‌شوند.

کود زیستی تریکودرما زیست فناور سبز

کود زیستی تریکودرما زیست فناور سبز حاوی سویه های قارچ Trichoderma harzianum با شمارش CFU/gr ۱۰ تا ۱۰۸ محصول زیستی