نمایش 1–8 از 46 نتیجه

نمایش 9 24 36

پک سرک مناسب دو هکتار کوددهی گندم جو کلزا یونجه

پک سرک مناسب دو هکتار کوددهی گندم جو کلزا یونجه این پک برای 2 هکتار مزرعه کاربرد دارد که حاوی

کود مونو پتاسیم فسفات اکساپول 25 کیلوگرم

کود مونو پتاسیم فسفات اکساپول 25 کیلوگرم دارای عناصر ریزمغذی به فرم کلات پایدار در pH های قلیایی و آمینواسید

کود 202020 نوتری ویت – فروشگاه کشاورزی گندم

2,490,000 تومان
20-20-20 نوتری ویت – فروشگاه کشاورزی گندم این کود برای درختان میوه، گیاهان فضای سبز، گلخانه‌ای و درختان میوه و

کود 20-20-20 ایرامون 10 کیلوگرم

کود 20-20-20 ایرامون 10 کیلوگرم E + 20-20-20 کـودی بـا نسـبت برابـر از عناصـر پرمصـرف نیتـروژن، فسـفر و پتاسـیم و

کود 202020 سیکو گرین بلژیک 10 کیلویی

کود 202020 سیکو گرین بلژیک 10 کیلویی معرفی کودی کامل با درصد بالای پتاسیم مناسب برای سایز گرفتن و رنگ‌گیری

کود 121236 سیکو گرین بلژیک 10 کیلویی

2,400,000 تومان
کود 121236 سیکو گرین بلژیک 10 کیلویی معرفی کودی کامل با درصد بالای پتاسیم مناسب برای سایز گرفتن و رنگ‌گیری

کود 202020 فرومیتو یک کیلویی

کود 202020 فرومیتو یک کیلویی کود 202020 فرومیتو یک کیلویی، دارای مقادیر مناسبی از عناصر پر مصرف گیاه همچون نیتروژن

کود نیترات کلسیم جنوبگان

کود نیترات کلسیم جنوبگان کود نیترات کلسیم جنوبگان ، جهت تامین کمبود نیتروژن و کلسیم گیاه مورد استفاده قرار می