بذر نخود فرنگی ولف هلند

2,200,000 تومان
بذر نخود فرنگی ولف هلند نخود فرنگی یا نخود سبز گیاهی یکساله از خانواده ی حبوبات است که ارتفاعش به طور

کود فراکتون درشت کننده و ضد ترک میوه

980,000 تومان
کود فراکتون درشت کننده و ضد ترک میوه کود فراکتون درشت کننده و ضد ترک میوه ، کودی حاوی عناصر